Home CompaniesShaken InspectionShaken Kei Shaken Kei (Mie – Tsu)

Shaken Kei (Mie – Tsu)

0 comment 1.566 views

Keijidousha Kensa Kyoukai – Inspeção de Veículo (pequeno)

Horário: Das 8:45 às 11:45 / 13:00 às 16:00 (de segunda a sexta-feira)

Tel. de contato: 050-3816-1779 (japonês)

Tel para fazer reserva (Yoyaku): 050-3818-8653 (japonês)

Site para Reserva (japonês): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Car Victory (information in English): https://japanguide.live/kei-shaken-mandatory-inspection/

Local: Filial MieTsu.

Jurisdição: Mie: Kuwana, Inabe, Tsu, Matsuzaka, Taki, Dekai, Iga, Nabari, Owase, Kitamuro, Kumano, Minamimuro; Ise: Toba, Shima; Suzuka: Kameyama; Yokkaichi.

Mie-ken Tsu-shi Kumozunagatsune-cho Aza Rokunowari 1190-10

5/5 - (2 votes)

You may also like

Leave a comment: