Home CompaniesShaken InspectionShaken Kei Shaken Kei (Nagano – Nagano)

Shaken Kei (Nagano – Nagano)

0 comment 542 views

Keijidousha Kensa Kyoukai – Inspeção de Veículo (pequeno)

Horário: Das 8:45 às 11:45 / 13:00 às 16:00 (de segunda a sexta-feira)

Tel. de contato: 050-3816-1854 (japonês)

Tel para fazer reserva (Yoyaku): 050-3818-8642 (japonês)

Site para Reserva (japonês): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Car Victory (information in English): https://japanguide.live/kei-shaken-mandatory-inspection/

Jurisdição: Nagano (Ueda, Suzaka, Komoro, Nakano, Iiyama, Chikuma, Saku, Tomi, Minamisaku, Kitasaku, Ogi, Haneda, Kamitakai, Shimotakai, Kamimizunai, Shimizu)

Nagano-ken Nagano-shi Nishiwada 1 Chome 38-1

5/5 - (1 vote)

You may also like

Leave a comment: