Home CompaniesShaken InspectionShaken Kei Shaken Kei (Aichi – Komaki)

Shaken Kei (Aichi – Komaki)

0 comment 1.106 views

Keijidousha Kensa Kyoukai – Inspeção de Veículo (pequeno)

Horário: Das 8:45 às 11:45 / 13:00 às 16:00 (de segunda a sexta-feira)

Tel. de contato: 050-3816-1773 (japonês)

Tel para fazer reserva (Yoyaku): 050-3818-8647 (japonês)

Site para Reserva (japonês): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Car Victory (information in English): https://japanguide.live/kei-shaken-mandatory-inspection/

Local: Filial Komaki

Jurisdição: Komaki (Ichinomiya, Konan, Inazawa, Inuyama, Iwakura, Kitanagoya, Kiyosu, Nishikasugai-gun, Niwa-gun, Owariasahi, Seto, Toyoyama-cho, Kasugai)

Aichi-ken Komaki-shi Shinkoki 3 – 36

5/5 - (1 vote)

You may also like

Leave a comment: